Γιατί την Χαρτογραφική?

Η αποκλειστικότητα της διαφημιστικής εκμετάλλευσης αυτών των χώρων, σε συνδυασμό με την μεγάλη αποτελεσματικότητα μιας Διαφημιστικής Προβολής εξαιτίας την προσέλκυση του βλέμματος των 145.000.000 καταναλωτών-επιβατών των Κ.Τ.Ε.Λ. στους χώρους Αναμονής, Εκδόσης εισιτηρίων, Επιβίβασης και γενικότερα διακίνησης των επιβατών, αλλά και η άψογη συνεργασία, αποτελούν την ερμηνεία της ύπαρξης των 200 μεγαλύτερων Διαφημιζόμενων Πολυεθνικών αλλά κι Ελληνικών Εταιριών στο Πελατολόγιο της.