“ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ – ΚΑΛΛΙΒΡΟΥΣΗΣ”
Λ. Συγγρού 110 – Αθήνα – 117 41
Τηλ. 6937 470532 – 213 03 72 907 – 210 92 23 287
email : info@hartografiki.gr

Η εταιρεια

Η "ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ" ιδρύθηκε το 1969, από τον κ. Στέργιο Καλλιβρούση, τοποθετώντας Μεγάλους Χάρτες μέσα στους Σταθμούς Κ.Τ.Ε.Λ. των Μεγαλύτερων πόλεων όλης της χώρας. Στη διάρκεια της μέχρι τώρα πορείας της, ήρθε σε συμφωνία, ύστερα και από προτροπή του E.O.T., με σχεδόν όλα τα ΚΤΕΛ όλης της χώρας, και ύστερα από την υπογραφή σχετικών μακροχρόνιων Συμβάσεων αποκλειστικότητας, τοποθέτησε τα Μεγάλα Κεντρικά ΡΟΛΟΓΙΑ και τους Μεγάλους ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ στους 100 Σταθμούς Κ.Τ.Ε.Λ. των 90 περίπου μεγαλύτερων πόλεων όλης της χώρας.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γιατί την Χαρτογραφική?

Η αποκλειστικότητα της διαφημιστικής εκμετάλλευσης αυτών των χώρων, σε συνδυασμό με την μεγάλη αποτελεσματικότητα μιας Διαφημιστικής Προβολής εξαιτίας την προσέλκυση του βλέμματος των 145.000.000 καταναλωτών-επιβατών των Κ.Τ.Ε.Λ. στους χώρους Αναμονής, Εκδόσης εισιτηρίων, Επιβίβασης και γενικότερα διακίνησης των επιβατών, αλλά και η άψογη συνεργασία, αποτελούν την ερμηνεία της ύπαρξης των 200 μεγαλύτερων Διαφημιζόμενων Πολυεθνικών αλλά κι Ελληνικών Εταιριών στο Πελατολόγιο της.